De rijke historie van COV Excelsior

archief_cov

Op 4 juni 1919 werd begonnen als Christelijke Gemengde Zangvereniging “Excelsior”. In de eerste veertig jaar had het koor een gemengd repertoire en werd aan menig concours en korenfestival deelgenomen. Het verenigingsvaandel dat eind 20-er jaren werd aangeschaft toont vele prijzen die in die jaren werden binnengehaald.
In de loop der jaren groeide de belangstelling voor uitvoering van werken uit de klassieke muziek waaronder grote avondvullende oratoria. Na ongeveer 40 jaar is de naam dan ook gewijzigd in Christelijke Oratoriumvereniging “Excelsior”. Na de eerste uitvoering van Die Schöpfung van Joseph Haydn is het koor onder de bezielende leiding van diverse dirigenten gegroeid in muzikale kwaliteit en ambitie. De muzikale keuze is vooral gericht op de grotere werken uit het klassieke oratorium-repertoire.

Onder de bezielende leiding van diverse dirigenten is de vereniging gegroeid in muzikale kwaliteit en ambitie.

De vereniging heeft een open karakter en staat open voor leden met zowel kerkelijke als niet-kerkelijke achtergrond. Bindende factor is de gezamenlijke interesse voor het in koorverband instuderen en uitvoeren van oratoriummuziek.

Excelsior streeft ernaar minimaal één concert per jaar met klassiek orkest en solisten te geven, een al vele jaren uniek gebeuren in het kunst- en culturele leven van Huizen. Ambitieuze concertprogramma’s bieden daarbij veel uitdaging voor dirigent en leden, en maken de concerten interessant voor een breed publiek.

Sinds 1 maart 2012 is Toon de Graaf de dirigent. Met Toon wil Excelsior bekende en minder bekende klassieke werken ten gehore brengen tijdens concerten met goede muzikale kwaliteit. Voor zijn eerste concert met Excelsior stond het grootse Weihnachtsoratorium van Bach op het programma. In 2013 volgde een concert met romantische werken van Mendelssohn, Bizet en Puccini. Op 29 november 2014 werd in de Grote Kerk van Naarden de Paulus van Mendelssohn uitgevoerd.COVHuizen

Elke donderdagavond repeteert Excelsior van 20.00 tot 22.00 uur in de Zenderkerk aan de Borneolaan 30 te Huizen. Aspirant-leden zijn van harte welkom de sfeer eerst vrijblijvend te proeven.

 

HISTORIE

maart 1919 oprichting als neutrale vereniging
4 juni 1919 Huizer dominee Remme pleit met succes bij bestuur voor oprichting van een Christelijke Zangvereniging. Daarom is déze datum geboekt als officiële startdatum van de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Excelsior”.
26 februari 1920 “Eerste Openbare Uitvoering” in gebouw “Excelsior”, onderleiding van eerste “directeur” de heer A. de Gooyer, muziekonderwijzer te Naarden.