DOEL

Als amateurvereniging minimaal éénmaal per jaar een oratoriumuitvoering geven in Huizen, met medewerking van orkest en solisten.

Met deze uitvoeringspraktijk werkt onze vereniging mee aan het behoudt van een belangrijke muzikale uitvoeringsvorm binnen de West-Europese klassieke muziek.