De rijke historie van COV Excelsior.

archief_cov

Op 4 juni 1919 werd begonnen als Christelijk Gemengde Zangvereniging “Excelsior”. In de eerste veertig jaar had het koor een gemengd repertoire en werd aan menig concours en korenfestival deelgenomen. Het verenigingsvaandel dat eind 20-er jaren werd aangeschaft toont vele prijzen die in die jaren werden binnengehaald.
In de loop der jaren groeide de belangstelling voor uitvoering van werken uit de klassieke muziek waaronder grote avondvullende oratoria. Na ongeveer 40 jaar is de naam dan ook gewijzigd in Christelijke Oratoriumvereniging “Excelsior”. Na de eerste uitvoering van Die Schöpfung van Joseph Haydn is het koor onder de bezielende leiding van diverse dirigenten gegroeid in muzikale kwaliteit en ambitie. De muzikale keuze is vooral gericht op de grotere werken uit het klassieke oratoriumrepertoire..

Onder de bezielende leiding van diverse dirigenten is de vereniging gegroeid in muzikale kwaliteit en ambitie. De muzikale keuze is vooral gericht op de grotere werken uit het oratorium repertoire.

De vereniging heeft een open karakter en staat open voor leden met zowel kerkelijke als niet kerkelijke achtergrond. Bindende factor is de gezamenlijke interesse voor het in koorverband instuderen en uitvoeren van oratoriummuziek.

Sinds 1 maart 2012 is Toon de Graaf de dirigent. Met Toon wil Excelsior bekende en minder bekende klassieke werken ten gehore brengen tijdens concerten met goede muzikale kwaliteit. Voor zijn eerste concert met Excelsior stond het grootse Weihnachtsoratorium van Bach op het programma. In 2013 volgde een concert met Romantische werken van Mendelssohn, Bizet en Puccini. Het concert op 29 november a.s. in de Grote Kerk van Naarden betreft een uitvoering van de Paulus van Mendelssohn..COVHuizen

Excelsior streeft er naar minimaal één concert per jaar met klassiek orkest en solisten te geven, een al vele jaren uniek gebeuren in het kunst- en culturele leven van Huizen. Ambitieuze concertprogramma’s bieden daarbij veel uitdaging voor dirigent en leden, en maken de concerten interessant voor een breed publiek.

Elke donderdagavond repeteert Excelsior van 20.00 tot 22.00 uur in de Zenderkerk aan de Borneolaan 30 te Huizen. Aspirant-leden zijn van harte welkom de sfeer eerst vrijblijvend te proeven.

DOEL

Als amateur vereniging minimaal éénmaal per jaar een Oratoriumuitvoering geven in Huizen, met medewerking van orkest en solisten.

Met deze uitvoeringspraktijk werkt onze vereniging mee aan het behoudt van een belangrijke muzikale uitvoeringsvorm binnen de West-Europese klassieke muziek.

MISSIE

Vanuit een financieel gezonde basis:

  • Behoud van de unieke traditie binnen het Huizer muzikale leven om minimaal éénmaal per jaar een oratorium-uitvoering te geven
  • Behoud van het huidige muzikale niveau, wat zich kenmerkt in keuze van orkest en solisten en in kwaliteit van het koor
  • Het scheppen van condities om een tweede concert per jaar mogelijk te maken.

 

HISTORIE

maart 1919 oprichting als neutrale vereniging
4 juni 1919 Huizer dominee Remme pleit met succes bij bestuur voor oprichting van een Christelijke Zangvereniging. Daarom is déze datum geboekt als officiële startdatum van de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Excelsior”.
26 februari 1920 “Eerste Openbare Uitvoering” in gebouw “Excelsior”, onderleiding van eerste “directeur” de heer A. de Gooyer, muziekonderwijzer te Naarden.

 

VAANDEL

Schermafbeelding 2016-04-13 om 11.23.58Sinds eind jaren twintig van de vorige eeuw bezit COV Excelsior een vaandel. Tot de jaren vijftig is dit vaandel bij menig concours getoond en in de loop der jaren met vele medailles en verzilverde lauwerkransen behangen. Tot midden jaren negentig werd het vaandal tijdens het jaarlijkse concert op het podium getoond. De slechte staat van het vaandel noopte ons met deze traditie te breken. Nadat hiervoor in 2002 via het RABO ledenfonds een flinke subsidie werd ontvangen is het vaandel in 2002/2003 door de firma Paswerk in Haarlem gerestaureerd. Momenteel staat het vaandel geplaatst in een glazen vitrine kast bovenaan de trap naar de trouwzaal van het oude gemeentehuis aan de Naarderstraat.