Plannen jubileumjaar 2019 krijgen vorm

Het jaar 2019 is voor onze vereniging een bijzonder jaar: op 4 juni 2019 is het 100 jaar geleden dat in Huizen het koor met de naam Excelsior werd opgericht. Het bestuur is druk doende invulling te geven aan het vieren van dit bijzondere eeuwfeest. Tijdens de 99-ste jaarvergadering op donderdag 26 april jl. heeft het bestuur enkele al vaststaande plannen aan de leden bekend gemaakt. Dit betreft met name het jubileum concert.

Het jubileumconcert vindt plaats op zaterdag 9 november 2019 en wordt gehouden in de Grote Kerk te Naarden. Het wordt een concert met een feestelijk programma:

Gloria – Vivaldi
Psalm 42 – Mendelssohn
Messa di Gloria – Pucinni