De samenstelling van het koorbestuur is:

Eduard Rebel voorzitter, lid dagelijks bestuur
Corrie Wiesenekker-van der Poel secretaris, lid dagelijks bestuur
Andries Velinga penningmeester, lid dagelijks bestuur
Inge Stassar- vd Brûle 2e voorzitter
Antje Stoeltie 2e secretaris
Henny Honing-van den Bosch 2e penningmeester
Vacant bibliothecaris